Nieuw Toezicht

Een Raad van Toezicht bevindt zich in een unieke positie. Hij biedt de organisatie de mogelijkheid om gebruik te maken van de wijsheid van een groep mensen met verschillende achtergronden en levenservaring, die op gezonde afstand tot de waan van de dag staan, de rust hebben om de complexiteit te overzien en zich te blijven focussen op de essentie. Elke bijeenkomst van de Raad van Toezicht is een kans om deze kennis en ervaring aan te spreken en te reflecteren op zaken die voor de organisatie wezenlijk zijn.

De werkelijkheid is weerbarstiger: veel bestuurders liggen wakker van hun Raad van Toezicht! Een Raad van Toezicht die vooral bezig is met ‘gedoe’ of het voorkomen daarvan kost de organisatie meer dan hij opbrengt.

Nieuw Toezicht wil Raden van Toezicht ondersteunen in hun expeditie naar waardevol toezicht. Wij gaan er van uit dat dit in de eerste plaats om ‘gezond verstand’ vraagt. Meer aandacht voor de werkelijkheid en minder nadruk op systemen, procedures, regels en codes. Een sterke focus op de missie en de waarden van de organisatie. Het nemen van je verantwoordelijkheid als Raad van Toezicht: lastige kwesties op tafel leggen, zeggen wat er moet worden gezegd en doen wat er moet worden gedaan. Hoe moeilijk dat soms ook is.

Juist omdat van een Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij scherp toezicht houdt op de organisatie, mag van dezelfde RvT worden verwacht dat hij scherp reflecteert op zichzelf. Hoe stimulerend is het om te concluderen dat je als Raad van Toezicht van grote waarde bent geweest?

Wij hebben een boekje uitgebracht waarin wij onze visie op toezicht en onze aanpak toelichten. Dit boekje is hieronder gratis te downloaden (klik op de afbeelding).